Egzaminy

PATENTY I STOPNIE ŻEGLARSKIE

Stopień żeglarski Wymagania Uprawnienia
Żeglarz Jachtowy Osoba, która ukończyła 14. rok życia oraz zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Jachtowy Sternik Morski Osoba która, ukończyła 18. rok życia, odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Podlaski Okręgowy Związek Żeglarski wystawia zaświadczenie potwierdzające wydanie patentu/uzyskanianie stopnia żeglarskiego (tylko w przypadku posiadania „starego patentu”, tj. wydanego przed 2006 rokiem).
W celu uzyskania oraz wymiany patentu zapraszamy na stronę:

Polskiego Związku Żeglarskiego