Patenty

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych (RODO), Zarząd POZŻ podjął uchwałę o przekazaniu rejestrów wydanych patentów żeglarskich do PZŻ. Od dnia 11.06.2018 osoby, które chcą wyrobić duplikat patentu żeglarskiego, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Patentów PZŻ (http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/duplikat-patentu-zeglarskiego/)