Cennik usług

1. Wystawienie książeczki żeglarskiej

– osoby niezrzeszone w POZŻ – 40 zł.

– osoby zrzeszone w POZŻ i niezrzeszone do 18 roku życia – 30 zł.

2. Wpisowe członkostwa w POZŻ – 200 zł.

3. Roczna składka członkowska – 100 zł.

4. Wynajęcie jachtu „Wielki Trener” za dobę z kapitanem + pomocnikiem – 600 zł.

W/w opłaty można uiścić przelewem na konto POZŻ.

Nr konta: 29 1750 0012 0000 0000 3877 3585.

Cennik obowiązuje od 25 maja 2018r.