Cennik usług

1. Wystawienie zaświadczenia uzyskania patentu żeglarskiego:

– osoby niezrzeszone w POZŻ – 60 zł.

– osoby zrzeszone w POZŻ – 40 zł.

2. Potwierdzenie dokumentów stażowych

– osoby niezrzeszone w POZŻ – 40 zł.

– osoby zrzeszone w POZŻ – 20 zł.

3. Wyrejestrowanie jachtu – 15 zł.

4. Wystawienie książeczki żeglarskiej

– osoby niezrzeszone w POZŻ – 40 zł.

– osoby zrzeszone w POZŻ i niezrzeszone do 18 roku życia – 30 zł.

5. Wpis posiadanych uprawnień do książeczki żeglarskiej – 15 zł.

6. Wpisowe członkostwa w POZŻ – 200 zł.

7. Roczna składka członkowska – 100 zł.

8. Wynajęcie jachtu „Wielki Trener” za dobę z kapitanem + pomocnikiem – 600 zł.

W/w opłaty można uiścić w biurze POZŻ za pokwitowaniem lub na konto POZŻ.

Nr konta: 29 1750 0012 0000 0000 3877 3585.

Raiffeisen Polbank

Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2016r.