RODO i inne nowości

Drogie Koleżanki i Koledzy, Żeglarze!

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, iż decyzją Zarządu POZŻ, wszystkie rejestry wydanych patentów żeglarskich zostały przekazane do Polskiego Związku Żeglarskiego. Tym samym procedura uzyskania duplikatu będzie łatwiejsza i szybsza. Osoby starające się o wymianę czy wtórnik patentu mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Patentów PZŻ.

Podlaski OZŻ w dalszym ciągu będzie wydawał wszystkim zainteresowanym książeczki żeglarskie. Jest to dokument pamiątkowy, w którym można wpisywać rejsy morskie i śródlądowe, a nie są wymagane do jej posiadania uprawnienia żeglarskie.

Nasz rejs „Podlasie na Zawiasie” coraz bliżej, załoga niemal w komplecie (ostatnie 2 miejsca). Zapraszamy niezdecydowanych, bo to już ostatnia chwila na podjęcie tej właściwej decyzji – płynąć 🙂

Sezon żeglarski rozpoczęty, niedługo na wodę zejdzie nasz Trener Wielki „Moe Miti”. W galerii dostępne są zdjęcia z rejsów w poprzednich latach, a już teraz zapraszamy na rejsy Trenerem w tym sezonie po wodach Zalewu Siemianówka.

Comments are closed.