Egzaminy

Egzaminy zgłoszone przez Podlaski Okręgowy Związek Żeglarski będą widoczne na stronie PZŻ (http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/egzaminy/) -> „zapisz się na egzamin”. Osoby chętne do udziału w wybranym egzaminie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem (telefon i e-mail będą podane pod wybranym egzaminem).

 

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych (RODO), Zarząd POZŻ podjął uchwałę o przekazaniu rejestrów wydanych patentów żeglarskich do PZŻ. Od dnia 11.06.2018 osoby, które chcą wyrobić duplikat patentu żeglarskiego, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Patentów PZŻ (http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/duplikat-patentu-zeglarskiego/)

 

PATENTY ŻEGLARSKIE Z EGZAMINEM

Patent żeglarski Wymagania Uprawnienia
Żeglarz Jachtowy Osoba, która ukończyła 14. rok życia oraz zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Jachtowy Sternik Morski Osoba która, ukończyła 18. rok życia, odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich