Zarząd

Mateusz Bijak – prezes

Katarzyna Ignatowicz – sekretarz

Ewa Baranowska – v-ce prezes ds. sportu

Adam Bojczuk – skarbnik

Wojciech Gryckiewicz – członek zarządu